سودآوری ۲۶ تریلیون دلاری با اقتصاد سبز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سودآوری ۲۶ تریلیون دلاری با اقتصاد سبز

یک نهاد بین المللی می‌گوید کاهش مصرف سوختهای فسیلی و استفاده بیشتر از انرژیهای پاک میتواند میلیاردها دلار نصیب اقتصاد جهانی کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط