سودآوری ۲۶ تریلیون دلاری با اقتصاد سبز

سودآوری ۲۶ تریلیون دلاری با اقتصاد سبز

یک نهاد بین المللی می‌گوید کاهش مصرف سوختهای فسیلی و استفاده بیشتر از انرژیهای پاک میتواند میلیاردها دلار نصیب اقتصاد جهانی کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.