لیبی، هفت سال پس از قذافی

لیبی، هفت سال پس از قذافی

در لیبی بعد از یک هفته درگیری میان گروه های رقیب هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. اما حالا آتش بسی که با میانجیگری سازمان ملل متحد برقرار شده به نظر پایدار می آید. هفت سال پیش گروه های شورشی با حمایت ارتش، معمر قذافی دیکتاتور این کشور را سرنگون کردند. از آن زمان در لیبی هرج و مرج سیاسی شدت گرفته است. بی بی سی تنها گروه خبری بین المللی در آنجا است.

کلایو مایری از طرابلس گزارش می دهد