مهاجمی در پاریس هفت نفر را با چاقو زخمی کرد

محل حمله در شمال شرقی پاریس

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

محل حمله در شمال شرقی پاریس

پلیس می گوید مهاجمی که به چاقو و میله ای آهنی مسلح بود، هفت نفر را در حمله ای در پاریس، پایتخت این کشور، زخمی کرده که جراحات چهار نفر آنها جدی است.

این مرد که گفته می شود افغان است دستگیر شده. منابع مطلع گفتند که نشانه ای از اینکه این حمله تروریستی باشد وجود ندارد.

بعضی گزارش ها حاکیست که دو نفر از زخمی ها گردشگران بریتانیایی هستند.

این حمله درست قبل از ساعت ۲۳:۰۰ به وقت محلی در کرانه کانالی در منطقه ۱۹ در شمال شرقی پاریس روی داد.

منابع آگاه گفتند که این مرد ابتدا دو مرد و یک زن را در کنار سینما "ام کی ۲" در که‌دونوآر در کنار کانال موسوم به اورک زخمی کرد.

گزارش می شود چندین نفر که در آن مجاورت مشغول بازی بودند با پرتاب توپ سعی کردند مانع مهاجم شوند.

این مرد از این محل گریخت و بنابه گزارش ها بعدا در خیابان آنری نوگس به دو جهانگرد بریتانیایی حمله کرد.

وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای گفت: "ما فورا درحال تحقیق درباره این حادثه و تماس نزدیک با مقام های فرانسوی هستیم."

یک منبع آگاه پلیس فرانسه گفت: "در این مرحله هیچ نشانه ای دال بر تروریستی بودن این حمله وجود ندارد."

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

کمربند ایمنی پلیس در یکی از نقاط حمله