اولین جریمه به خاطر مزاحمت خیابانی در فرانسه صادر شد

ایستگاه قطار در لیون

منبع تصویر، AFP

براساس قانونی تازه در فرانسه علیه آزار خیابانی، برای اولین بار مردی در این کشور به خاطر پرخاش جنسی ۳۰۰ یورو جریمه شده است.

او در اتوبوسی در نزدیکی پاریس دستش را محکم به باسن زنی کوبید و حرف های رکیکی در مورد ظاهر او به زبان آورد.

هدف از این قانون جلوگیری از مزاحمت جنسی و رفتارهای آزارنده ای مثل سوت زدن است.

این قانون که در ماه اوت تصویب شد اجازه جریمه فوری تا ۷۵۰ یورو در خیابان را می دهد.

مردی که جریمه شده درحال مستی در ناحیه دراویل در جنوب پاریس سوار اتوبوس شد، با دست به باسن یک زن ۲۱ ساله کوبید، و حرف های اهانت آمیزی در مورد او و سینه هایش زد.

این باعث جر و بحث با راننده اتوبوس شد که مرد را در اتوبوس حبس کرد تا پلیس از راه برسد.

این مرد ۳۱ ساله همچنین به سه ماه زندان محکوم شد که به گفته قاضی به دلیل پرخاشگری جنسی علیه این زن و حمله به راننده اتوبوس بود.

مارلین شیاپا وزیری که این مصوبه را مطرح کرد در توییتی تصمیم دادگاه را ستایش کرد: "آفرین به راننده اتوبوس که فورا وارد عمل شد، و همچنین به خاطر مجازات اعمال شده."

آزار خیابانی و متلک پراندن از قبل در بعضی کشورها غیرقانونی بوده که از جمله شامل پرتغال و آرژانتین می شود.