تظاهرات علیه نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری برزیل

تظاهرات زنان برزیل حق نشر عکس Getty Images
Image caption زنان برزیل درمخالفت با نامزدراست گرای افراطی انتخابات ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند

ده‌ها هزار زن درشهرهای برزیل علیه ژایر بالسونارو، نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری برزیل که گرایش راست گرایانه افراطی دارد دست به تظاهرات زده‌اند.

تظاهرکنندگان پلاکاردهایی دردست داشتند که به روی آن کلمه" ال نائو "به معنای " او نه " نوشته شده بود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption به روی پلاکاردهایی که تظاهرکنندگان علیه نامزد پیشتاز راست گرای برزیل حمل می کردند کلمه "ال نائو " به معنای "او نه " نوشته شده بود

آقای بالسونارواوایل ماه جاری در یک گردهمایی انتخاباتی به ضرب چاقو شدیدا مجروح شد.

او درحال حاضردر نظرسنجی ها نامزد پیشتاز دور اول انتخابات است که قراراست هفتم ماه اکتبر انجام گیرد.

این سیاستمدار جنجالی که قبلا افسرارتش بوده است با اظهارات ضد هم جنسگرایانه و زن ستیزانه خود خشم بسیاری را برانگیخته است.

او یک بار به یک زن نماینده پارلمان گفته بود که حتی ارزش ندارد کسی به او تجاوز کند و درصحبتی دیگر هم جنسگرایان را با پدوفایل‌ها (کسانی که به کودکان تمایل جنسی دارند) یکی دانسته بود.

برخی عقاید این سیاستمدار ۶۳ ساله را شبیه به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می‌دانند چرا که به دلیل موضع سخت گیرانه علیه سقط جنین ازحمایت میلیون ها مسیحی انجیلی برخوردار است.

جنبش زنان علیه آقای بالسونارو با درخواست گروهی در فیسبوک شروع شد که خواستار برگزاری تظاهرات علیه او شده اند و تاکنون قریب به چهارمیلیون عضو دارد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption زنان می گویند که ژایربالسونارو را بعنوان نامزد ریاست جمهوری قبول ندارند

تظاهرات علیه ژایربالسونارو به تمام نقاط برزیل و خارج ازاین کشور گسترش پیدا کرده است.

یکی از زنان تظاهرکننده در مورد اوگفت: "حرف های که می زند چنان سخیف و هولناک است که نمی توان اورا لایق تکیه زدن برمسند ریاست جمهوری برزیل دانست."

ژایربالسونارو روز شنبه گذشته ازبیمارستان مرخص شد ولی انتظار نمی‌رود که بتواند مبارزه انتخاباتی خود را به زودی از سرگیرد.

موضوعات مرتبط