معضل آزار جنسی کودکان در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معضل آزار جنسی کودکان در بریتانیا

آزار جنسی کودکان در همه جای دنیا شایع است. ایران و افغانستان هم مستثنی نیستند. در بریتانیا از هر بیست کودک یک کودک مورد آزار جنسی قرار گرفته است و بیش از ۹۰ درصد آنها را یکی از افراد نزدیک خانواده آزار داده است. با همه این آمار و ارقام این موضوع هنوز یک تابو است و حرف زدن درباره اش برای خیلی از خانواده‌ها آسان نیست.

آناهیتا شمس پای صحبت آسیب دیدگان از این موضوع نشسته است.

موضوعات مرتبط