طاقت فرسا ولی پر رونق: کشت جلبک دریایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طاقت فرسا ولی پر رونق: کشت جلبک دریایی

کشت جلبک دریایی در آبهای روسیه کار طاقت فرسایی است اما می تواند آرامش بخش هم باشد. جلبک دریایی در تولید دارو و مواد آرایشی استفاده می شود. مزرعه داران جلبک دریایی می توانند بیش از یک تن در روز برداشت کنند که درآمد حاصل از فروش آن در یک ماه حدود دو هزار دلار است.

موضوعات مرتبط