شوخی محمد بن سلمان با سعد حریری در کنفرانس ریاض
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شوخی محمد بن سلمان با سعد حریری در کنفرانس ریاض

سعد حریری، نخست وزیر لبنان در جریان کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض در پنلی کنار محمد بن سلمان، ولعیهد عربستان سعودی نشست، محمد بن سلمان در پایان سخنانش به شوخی به ماجرای استعفای سعد حریری در سال گذشته اشاره کرد.

پارسال سعد حریری هنگامی که در ریاض بود، ضمن انتقاد ایران و گروه حزب‌الله استعفا کرد.

برخی مقامات لبنان از جمله میشل عون، رئیس جمهور گفتند که آقای حریری تحت فشار مقامات عربستان وادار به استعفا شده و در بازداشت خانگی است.

او حدود سه هفته بعد استعفایش را پس گرفت و به لبنان بازگشت.