"صلح" در دوشنبه با حضور تاجیکستان، افغانستان و پاکستان

"صلح" در دوشنبه با حضور تاجیکستان، افغانستان و پاکستان

شهر دوشنبه میزبان جشنواره صلح، همگرایی منطقه‌ای و هنرهای مردمی بود. این جشنواره را سه سازمان رسانه‌ای تاجیکستان، افغانستان و پاکستان با حمایت مالی وزارت خارجه آلمان برگزار کردند. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.