اسکریپال مامور سابق اطلاعات روسیه چه می‌کرد؟

اسکریپال مامور سابق اطلاعات روسیه چه می‌کرد؟

تقریبا هشت ماه از مسمومیت سرگئی اسکریپال مامور سابق اطلاعات روسیه می گذرد که در سالزبری در شمال انگلستان مسموم شد. بی بی سی در این مدت تلاش کرده جزئیات بیشتری را در مورد همکاری او با سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگر جمع آوری کند. قبل از بازنشستگی، آقای اسکریپال به سراسر اروپا و آمریکا سفر کرده و به سرویس های اطلاعاتی غربی در مورد روسیه اطلاعات داده است.

ریچارد گلپین خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد