خروج آمریکا از برجام و واکنش بقیه اعضای شورای امنیت

خروج آمریکا از برجام و واکنش بقیه اعضای شورای امنیت

آمریکا هفته دیگر بخش دوم تحریم‌ها علیه ایران را اعمال می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل ۳ سال پیش، با تصویب قطعنامه ای اعلام کرد که این تحریم ها در صورت پایبندی ایران به توافق هسته‌ای باید معلق شوند.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.