انتخابات برزیل: نامزد راست افراطی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد

هواداران آقای بولسونارو از جمله به وعده باز گرداندن امنیت به برزیل استقبال کردند

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

هواداران آقای بولسونارو از جمله به وعده باز گرداندن امنیت به برزیل استقبال کردند

ژایر بولسونارو، نامزد راست افراطی برزیل، برنده انتخابات ریاست جمهوری برزیل شد. او وعده داده که امنیت را به برزیل باز می‌گرداند.

به گزارش مقامات برگزاری انتخابات در برزیل آرا او حدود ۵۵ درصد از آرا را به دست آورده است.

فرناندو حداد، نامزد رقیب که از حزب چپگرای کارگران برزیل است در این دوره از انتخابات رقیب آقای بولسونارو بوده است. او حدود ۴۴ درصد از آرا را به دست آورده است.

این دو نامزد در مرحله اول انتخابات توانستند ۴۷ و ۲۸ درصد از آرا را به دست بیاروند. اما در روزهای اخیر نظرسنجی‌ها نشان می‌داد اختلاف آنها کم شده است.

اما وعده‌های آقای بولسونارو برای رای‌دهندگان جذاب‌تر بوده. او به مردم قول داده بود که آمار فزاینده جرم و جنایت در برزیل را کم می‌کند و از فساد اداری در این کشور می‌کاهد.

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

ژایر بولسونارو، گفته که هنگام رای دادن از پیروزی خود اطمینان داشته است

او به هوادارانش هشدار داده بود که اگر به آقای حداد رای دهند، برزیل نابود می‌شود. آقای حداد هم طرفدارانش را ترسانده بود که اگر به رقیب رای دهند، از کشور چیزی باقی نمی‌ماند.

ژایر بولسونارو،‌ خود را به چهره‌های نظامی نزدیک کرده بود که بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ اداره کشور را در دست داشتند. رقبا می‌گفتند همین نشانه‌ای است از اینکه آقای بولسونارو کشور را به نابودی می‌کشد.

او همچنین اظهاراتی نژادپرستانه، زن‌ستیزانه و در ضدیت با همجنس‌گرایان گفته بود که به مذاق بسیاری از برزیلی‌ها خوش نیامده بود.

اما بسیاری از برزیلی‌ها او را "منجی" برزیل می‌دانند که کشور را به محلی امن‌تر تبدیل می‌کند و از اصول سنتی، مثل مخالفت با سقط جنین، حمایت می‌کند.

یکی از مهم‌ترین وعده‌های آقای بولسونارو این بود که امنیت را به کوچه‌های برزیل باز می‌گرداند.

او همچنین گفته که دولتش قوانین مالکیت و حمل سلاح را آسان‌تر خواهد کرد.

در زمینه اقتصاد، آقای بولسونارو گفته که می‌خواهد از مصرف بیهوده بودجه دولتی بکاهد و دست ایالت‌ها را در مسائل اقتصادی باز بگذارد.

وعده دیگر او که بسیار مورد توجه قرار گرفته، وعده کنارگذاشتن سیاست‌مدارانی است که فاسدند. بسیاری در برزیل از شنیدن اتهام‌های اقتصادی ریز و درشت سیاست‌مداران احزاب بزرگ برزیل ناخرسند بوده و مشتاق خانه‌تکانی در سیاست کشور هستند.

آقای حداد سعی کرده بود خود را از هم‌حزبی‌هایش و اتهام‌هایشان جدا کند اما گویا تلاش‌هایش به چشم رای‌دهندگان نیامده است.

آقای بولسونارو، در روز اول ژانویه ۲۰۱۹ سوگند می‌خورد و کارش را به عنوان رئیس جمهوری آغاز می کند.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

انتخابات در برزیل کشور را به شدت دوقطبی کرده بود