قاچاق مواد روشن‌کننده پوست در اوگاندا

قاچاق مواد روشن‌کننده پوست در اوگاندا

در اوگاندا، قاچاق محصولات ممنوعه مخصوص روشن کردن رنگ پوست، به مشکل بزرگی تبدیل شده است. هر از گاهی، چندین تن محصولات آرایشی در مرز کشف می شود. دولت می گوید این محصولات، حاوی مواد شیمیایی ای هستند که ممکن است سرطان زا باشند. در عین حال، تنها هشت مامور، برای کنترل کالاهای وارداتی غیرقانونی به کشور اختصاص داده شده اند. گزارشی از پیشن اَتوهر (Patience Atuhaire) در همین مورد.