زنان و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا

زنان و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا

بیست درصد از اعضای کنگره آمریکا، زن هستند. خیلی از فعالان بدنبال آنند که زنان بیشتری به کنگره آمریکا راه یابند، تا به ترکیب جامعه نزدیک‌تر شود. انتخابات کنگره آمریکا که سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود، شاهد افزایش چشمگیر تعداد زنانی است که برای رسیدن به کرسی‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا تلاش می‌کنند. خبرنگار ما هادی نیلی در ادامه سفرش در آمریکا برای انتخابات کنگره، به آریزونا رفته؛ ایالتی که هر دو نامزد مطرح آن برای سنا، زن هستند.