ادامه جستجو برای بقایای هواپیمای اندونزی

ادامه جستجو برای بقایای هواپیمای اندونزی

عملیات جستجو برای سرنشینان هواپیمای لایون ایر اندونزی در دریای جاوه همچنان ادامه دارد. ماموران نجات با استفاده از ردیابهای صوتی و غواصان به دنبال باقی مانده مسافران و قطعات هواپیما در دریا می گردند. مقام های اندونزی می گویند هیچ یک از ۱۸۹ سرنشین این هواپیمای مسافربری در این حادثه هوایی زنده نمانده اند.

ژیار گل گزارش می دهد.