بزرگترین مانور نظامی ناتو پس از جنگ سرد بیخ گوش روسیه

بزرگترین مانور نظامی ناتو پس از جنگ سرد بیخ گوش روسیه

دبیر کل ناتو از برگزاری مانور نظامی این سازمان در نروژ، نزدیک مرز روسیه، دفاع کرده. پنجاه هزار نفر از نیروهای ۲۹ کشور عضو ناتو، باضافه سوئد و فنلاند در این مانور که در نروژ انجام می شود شرکت دارند. روسیه از برگزاری این مانور در نزدیک مرز این کشور انتقاد کرده و گفته ناتو در حال تمرین یک عملیات تهاجمی است. دبیر کل ناتو امروز در جریان برگزاری این مانور گفت غرب در پی جنگ سرد تازه ای با روسیه نیست و از مسکو خواست به معاهده برچیدن موشک های بالستیک میان برد با آمریکا احترام بگذارد.

کسری ناجی گزارش می دهد.