فیلمبرداری که در مجارستان به مهاجران لگد زده بود تبرئه شد

آن حادثه در مرز مجارستان و صربستان در سپتامبر ۲۰۱۵ هنگام عبور مهاجران و پناهندگان از موانع پلیس اتفاق افتاد

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

آن حادثه در مرز مجارستان و صربستان در سپتامبر ۲۰۱۵ هنگام عبور مهاجران و پناهندگان از موانع پلیس اتفاق افتاد

دیوان عالی مجارستان یک فیلمبردار زن که تصاویری ویدئویی از او درحال پشت پا و لگد زدن به مهاجران در سال ۲۰۱۵ انعکاس گسترده ای پیدا کرده بود را تبرئه کرده است.

پیشتر یک دادگاه بدوی او را به یک دوره سه ساله قرار داشتن تحت نظارت مجازات کرده بود.

اما دیوان عالی مجارستان روز سه شنبه حکم داد که اتهام او فقط یک تخلف بوده نه جرم، و به همین دلیل او را تبرئه کرد.

این دیوان گفت که رفتار او "از نظر اخلاقی نادرست و نامشروع بود" با این حال در اشاره به اتهام "اغتشاش" گفت که اقدامات او آنقدر شدید نبود که مجرمانه شناخته شود.

آن حادثه در مرز مجارستان و صربستان در سپتامبر ۲۰۱۵ هنگام عبور مهاجران و پناهندگان از موانع پلیس اتفاق افتاد.

خانم لازلو در تصاویری که از آن صحنه گرفته شده بود درحال لگد زدن به یک دختر جوان و پشت پا زدن به پدری که پسربچه کوچکی در بغل داشت دیده شد.

در آن دوره شمار بزرگی از کسانی که عمدتا از خشونت های خاورمیانه فرار می کردند سعی داشتند با عبور از کشورهایی مثل مجارستان به اروپای غربی برسند.

خانم لازلو فیلمبردار شبکه راستگرای "ان ۱ تی وی" مجارستان بود و بعد از انتشار آن تصاویر اخراج شد.

پدر و پسری که در آن فیلم دیده شدند بعدا در اسپانیا پناهندگی گرفتند و آن مرد به عنوان مربی فوتبال کار گرفت.