برای اولین‌ بار یک زن مسلمان در راه حضور در کنگره آمریکا

یکی از تصمیمهای خبرسازدونالد ترامپ از زمان رسیدنش به ریاست جمهوری آمریکا، فرمان جلوگیری از ورود شهروندان چند کشور با جمعیت اغلب مسلمان، از جمله ایران به آمریکا بود. با وجود اعتراض‌های گسترده، این فرمان با تغییراتی همچنان اجرا می‌شود. در چنین فضایی، آمریکا آماده می‌شود تا شاید به زودی، نخستین زن مسلمان را در کنگره پذیرا شود- نامزدی از ایالت مینه‌سوتا. خبرنگار ما هادی نیلی در ادامه سفرهایش دور تا دور آمریکا درباره انتخابات کنگره، به این ایالت رفته است.