ده‌ها دانش آموز ربوده شده در کامرون آزاد شدند

Daughter hugging her father حق نشر عکس Peter Tah

۷۸ دانش آموز و سه نفر دیگری که روز دوشنبه از یک مدرسه شبانه روزی در بامندا، مرکز منطقه "شمال غرب" کامرون، ربوده شده بودند آزاد شده و به خانواده هایشان پیوسته اند.

یک راننده هم آزاد شد اما مدیر مدرسه و یک آموزگار همچنان اسیر هستند.

دولت و جدایی طلبان یکدیگر را به ترتیب دادن این آدم ربایی متهم می کنند.

دانش آموزان بعد از آزادی با وسایل نقلیه ارتش به مدرسه راهنمایی مسیحی ای که از آن ربوده شده بودند بازگردانده شدند، جایی که خانواده ها انتظارشان را می کشیدند.

یکی از دانش آموزان ربوده شد که یک دختر ۱۵ ساله است به بی بی سی گفت که آدم ربایان با او رفتار خوبی داشتند.

او گفت می توانست با توجه به ظاهر و زبان آدم ربایان بگوید که آنها شورشیان جدایی طلبی بودند که خواستار استقلال ناحیه "آمبازونیا" هستند.

اما یک گروه انگلیسی زبان به نام "کمیسیون سیاست گذاری بین المللی آمبازونیا" نقش جدایی طلبان در این آدم ربایی را رد کرده است.

این گروه جدایی طلب سال پیش دست به اسلحه برد تا خواستار استقلال دو منطقه "شمال-غرب" و "جنوب-غرب" شود. اینها نواحی انگلیسی زبان در کشوری است که زبان فرانسه در آن رسمیت دارد.

پیشتر شمار دانش آموزان ربوده شده ۷۹ نفر گزارش شده بود که بعدا تصحیح شد.

شبه نظامیانی که خواستار استقلال این دو منطقه انگلیسی زبان هستند خواستار بستن مدارس شده بودند. اما هیچ گروه واحدی مسئولیت این آدم ربایی در "مدرسه راهنمایی پرسبیترین" در بامندا را به عهده نگرفته.

این اولین بار نبود که دانش آموزان در این ناحیه ربوده می شدند.

روز ۱۹ اکتبر پنج دانش آموز از دبیرستانی ربوده شدند که محل نگهداری آنها هنوز معلوم نیست.

جدایی طلبان می گویند که نظام تحصیلی کامرون سیستم انگلیسی زبانی را که دو منطقه شمال غرب و جنوب غرب از بریتانیا به ارث برده اند سرکوب می کند.