ترامپ جف سشنز، حامی دیرینه‌اش را اخراج کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ جف سشنز، حامی دیرینه‌اش را اخراج کرد

جف سشنز وزیر دادگستری امریکا دیشب رسما استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از او انتقاد کرده بود. هنگامی که دادستان ویژه برای تحقیق درباره احتمال تبانی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش تعیین شد، جف سشنز خود را از نظارت بر این پرونده کنار کشید. این موضوع، خشم دونالد ترامپ را به دنبال داشت.

ژیار گل گزارش می دهد