داستان اخبار جعلی در روسیه

داستان اخبار جعلی در روسیه

بی بی سی دریافته که رسانه ها و مقام‌های روسیه، ادعاها و خبرهای نادرستی درباره آزمایشگاهی در گرجستان، که با بودجه آمریکا اداره می شود، منتشر کرده اند. وزارتخانه‌های خارجه، دفاع و همچنین رسانه های حامی کرملین ادعا کرده اند که این آزمایشگاه، داروهای فاقد تائیدیه را به شهروندان گرجی داده و همین باعث مرگ تعداد زیادی از آنها شده است. آمریکا با رد این ادعا، روسیه را به دروغ پراکنی متهم کرده و گفته این کشور قصد دارد افکار عمومی را منحرف کند.

استیو روزنبرگ از تفلیس گزارش می‌دهد.