طرح پنج ساله برای افزایش صادرات تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح پنج ساله برای افزایش صادرات تاجیکستان

تاجیکستان می خواهد با کمک بعضی از سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی، کشاورزی خود را توسعه بدهد. اخیراً طرح پنج‌ساله‌ای برای توسعه کشاورزی در نواحی مرزی تاجیکستان با افغانستان معرفی شده که هدفش افزایش صادرات میوه و سبزیجات و لبنیات از جنوب تاجیکستان به کشورهای منطقه است.

سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط