نسل‌کشی جرم 'جدید' مقام‌های خمرهای سرخ کامبوج
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نسل‌کشی جرم 'جدید' مقام‌های خمرهای سرخ کامبوج

در کامبوج، دو مقام ارشد خمرهای سرخ به جرم نسل کشی به حبس ابد محکوم شدند. محاکمه آنها چهار دهه پس از سقوط حکومت خمرهای سرخ صورت گرفت، در دادگاهی تحت حمایت سازمان ملل متحد. گفته می شود که حکومت خمرهای سرخ جان حدود دو میلیون نفر را گرفت.

مجید خیام دار گزارش می دهد، با این هشدار که بعضی از تصاویر ممکن است آزاردهنده باشد.

موضوعات مرتبط