اعتراض" شهر مهاجر" به مهاجران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض" شهر مهاجر" به مهاجران

دیروز صدها نفر از ساکنان شهر مرزی تیخوانا در مکزیک در اعتراض به حضور مهاجران آمریکای مرکزی به خیابان‌ها ریختند. مهاجرانی که از هفته ها پیش به امید رسیدن به آمریکا به مکزیک آمده اند. آنها می گویند در صورت بازگشت با خطر جانی مواجهند، اما مقام های آمریکایی و مکزیکی آنها را "اشغالگر و مجرم" تلقی می کنند.

شادی الهی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط