گامی رو به جلو در گفت‌و‌گو‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گامی رو به جلو در گفت‌و‌گو‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا

بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد روابط آینده دو طرف بعد ازبرگزیت، به توافق رسیدند. قرار است پیشنویس متن آنچه که بیانیه ای سیاسی خوانده شده، فردا نهایی شده و یکشنبه در بروکسل به تایید رهبران ۲۷ عضو این اتحادیه برسد. کسری ناجی در گزارشش می گوید متن توافق در مورد جزئیات چگونگی خروج بریتانیا، هنوز راهی پر مانع در پیش دارد.

موضوعات مرتبط