ماده جدیدی که همه معادلات قاچاق جهانی مواد مخدر را دگرگون کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستند فنتانیل۲: مخدری آزمایشگاهی که معادلات مبارزه با مواد را بر هم زده

پلیس کانادا گزارش کرده بنابر مشخصات موادمخدر کشف شده در دو سال گذشته، فنتانیل بدون این که مصرف‌کنندگان اطلاع داشته باشند، به اصلی‌ترین ماده‌مخدر شبه مرفینی در غرب این کشور بدل شده است.

فنتالین که یک مسکن ضد درد بسیار قوی است، طی دو سال گذشته در ۸۰ درصد از مرگ‌های ناشی از اوردوز یا بیش‌مصرفی در کانادا نقش داشته است.

تولید غیرقانونی این داروی شیمیایی که مصارف پزشکی فراوانی هم دارد، در چهار سال گذشته هزاران نفر را به کام مرگ فرستاده و آن طور که امیر پیام در قسمت دوم مجموعه فنتانیل می‌گوید، این ماده جدید تمام معادلات قاچاق بین‌المللی موادمخدر را به هم ریخته است.

هشدار: در این گزارش تصاویری از استفاده از موادمخدر نشان داده می‌شود.

قسمت اول این مجموعه را اینجا ببینید

مستند فنتانیل ۱: سازمان ملل: جهان در آستانه اپیدمی سوءمصرف فنتانیل و ترامادول است