سود و زیان احتمالی برگزیت برای اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سود و زیان احتمالی برگزیت برای اتحادیه اروپا

در بریتانیا وقتی صحبت از برگزیت می شود بیشتر به تاثیرات این اتفاق بر روی مسائل اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی در همین کشور پرداخته می شود. حال آنکه در هر جدایی و یا طلاقی آنهم از نوع سیاسی ممکن است سود و زیان دو طرفه باشد. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به نقش بریتانیا در معادلات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و سود و زیان های احتمالی برگزیت برای این اتحادیه.

موضوعات مرتبط