بهیافت وسایل کهنه، راهی تازه به سوی حفظ محیط زیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهیافت وسایل کهنه، راهی تازه به سوی حفظ محیط زیست

قبل از اینکه چیزی را دور بیندازید، فکر کرده اید شاید بتوانید دوباره از آن استفاده کنید؟ بهیافت یا استفاده مجدد از اشیای کهنه از راه تبدیلشان به وسایل قابل استفاده، سیاستی است که دولت بریتانیا برای کاستن از تولید زباله در پیش گرفته است. در شهر برایتون، شیوه های خلاقانه ای برای بهیافت به کار میبرند؛ از جمله در ساختن خانه.

راجر هربین گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط