زنانی که برای روستای خود جاده ساختند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنانی که برای روستای خود جاده ساختند

داستان زنانی را بشنوید که آستین بالا زدند و برای روستاهایشان جاده ساختند. ساخت جاده برای این پانزده روستا در جنوب هند، چهار سال طول کشید. تحولی بزرگ در زندگی زنانی که قبلا به دلیل نرسیدن به موقع به مراکز درمانی، حتا ممکن بود بچه هایشان بمیرند. در ادامه فصل صد زن بی بی سی، وندنا ویجی، پای صحبت این زنان نشسته است.

موضوعات مرتبط