کابوس فنتانیل، اپیدمی اوودوز در کانادا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستند فنتانیل ۵: قیام مادران علیه سیاست‌های مبارزه با مواد‌مخدر

اپیدمی اوردوز یا بیش مصرفی فقط در دو سال گذشته جان ۱۵۰ هزار نفر را در آمریکای شمالی گرفته است.

بسیاری از خانواده هایی که اعضایشان را در جریان این بحران از دست دادند، از وضعیت موجود عصبانی‌اند. آنها می گویند قوانین مبارزه با مواد مخدر باید اصلاح شوند.

در قسمت پایانی مجموعه فنتانیل، امیرپیام به دیدار چند مادر داغ دار رفته که در کنار هم انجمنی تشکیل داده‌اند تا سیاستمداران کانادایی را وادار به حل بحران فنتانیل کنند.

چهار قسمت قبلی مجموعه فنتانیل را اینجا ببینید

مستند فنتانیل ۱: سازمان ملل: جهان در آستانه اپیدمی سوءمصرف فنتانیل و ترامادول است

مستند فنتانیل ۲: فنتانیل، مخدری که محاسبات پلیس با را بر هم زده

مستند فنتانیل ۳: محله‌ای کوچک در ونکوور؛ کانون اعتیاد و تن فروشی در آمریکاشمالی

مستند فنتانیل ۴: مستند فنتانیل ۴: از یک چادر امداد تا الگوی جهانی مبارزه با اوردوز