سیمون کاستیو، اولین غواص زن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیمون کاستیو، اولین غواص زن

برنامه صد زن بی‌بی‌سی داستان زنانی را روایت می‌کند که فعالیت‌هایشان تحت‌الشعاع خویشاوندان مرد آنها قرار گرفت و شهرت چندانی پیدا نکردند. سیمون کاستیو، اولین غواص زن است که همراه با شوهرش، ژاک، اقیانوسها را درنوردید و درباره دنیای زیر آب تحقیقاتی انجام داد.