برگزیت؛ کوربین از همه‌پرسی دوباره حمایت مشروط کرد

کوربین حق نشر عکس Getty Images

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تحت شرایطی می‌توان به همه‌پرسی دوباره گذاشت.

آقای کوربین در یادداشتی در گاردین نوشته اگر نمایندگان پارلمان به طرح ترزا می، نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا، برای برگزیت رای ندهند، آن گاه می‌توان نتیجه گرفت که دولت برای مهمترین مساله مملکت اکثریت ندارد و باید مردم درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

این موضع آقای کوربین دو روز پس از آن بیان می‌شود که ترزا می به شکلی بی‌سابقه در سه رای‌گیری پیاپی در پارلمان بریتانیا شکست خورد.

سه‌شنبه هفته آینده در پارلمان بریتانیا درباره توافق پیشنهادی خانم می با اتحادیه اروپا رای‌گیری می‌شود.

با توجه به اینکه نمایندگانی از همه احزاب، از جمله حزب محافظه‌کار، و چهره‌هایی از هر دو طرف بحث برگزیت، یعنی هواداران ماندن در اتحادیه اروپا و هواداران رفتن از آن با طرح خانم می مخالفت کرده‌اند، ابهام و نااطمینانی بسیاری بر فضای سیاسی بریتانیا سایه انداخته است.

رهبر چپگرای حزب کارگر می‌گوید در صورت شکست طرح ترزا می برای برگزیت "باید گذاشت که کشور درباره سرنوشت پیش رو و بهترین گروه برای رهبری تصمیم بگیرد. یعنی انتخابات سراسری".

او گفته اگر انتخابات زودرس برگزار نشود، آن گاه باید همه گزینه‌های دیگر را مد نظر داشت، از جمله طرح پیشنهادی حزب کارگر برای برگزیت و یا برگزاری همه‌پرسی دوباره برای خروج از بن‌بست.

مخالفان سرسخت برگزیت که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند، ایده برگزاری همه‌پرسی دوم درباره را کمی پس از همه‌پرسی اول مطرح کرده‌اند.

این پیشنهاد آنها پیشتر از سوی بسیاری به عنوان یک موضع ضددموکراتیک و توهین به اکثریت رای‌دهندگان تلقی می‌شد. اما به تازگی حمایت‌ها از برگزاری همه‌پرسی دوباره پررنگ شده و تعدادی از نمایندگان هر دو حزب اصلی خواهان آن شده، و برخی مقام‌های حزب کارگر هم احتمال حمایت از آن را رد نکرده‌اند.

اهمیت موضعگیری آقای کوربین در حمایت مشروط از همه‌پرسی دوم این است که برخی از منتقدانش در حزب کارگر می‌گفتند او به اندازه کافی برای ماندن در اتحادیه اروپا جدیت به خرج نداده است.

او چند روز پیش درباره همه‌پرسی دوباره گفت: "این گزینه‌ای برای فردا است. گزینه‌ای برای امروز نیست."