چه بر سر دزدان دریایی سومالی آمد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه بر سر دزدان دریایی سومالی آمد؟

دزدان دریایی سومالی زمانی یکی از بزرگترین نگرانی‌های امنیتی در دنیا بودند اما حالا تقریبا اثری از آنها در خبرها نیست. علت هم وارد عمل شدن کشتی‌های جنگی، هواپیماها و هلی‌کوپترهای کشورهای مختلف برای مقابله کشتی‌های دزدان دریایی است. خبرنگار بی‌بی‌سی همزمان با ده سالگی آغاز عملیات علیه دزدان دریایی، به کشتی جنگی کاستیلا رفته و گزارشی در این باره تهیه کرده است.

موضوعات مرتبط