دیداری از دیوانیه‌های کویت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیداری از دیوانیه‌های کویت

در کویت دیوانیه، جای است برای دور هم جمع شدن مردان و حرف زدن درباره همه چیز. در دوران مبارزات انتخاباتی در کویت، نامزدها با حضور در دیوانیه و دیدار و گفتگو با مردم، برای جلب رای تلاش می کنند. سهراب ضیا، خبرنگارمان در ادامه‌ گزارش‌هایش از کویت ما را به دیدن دیوانیه می‌برد.

موضوعات مرتبط