چراغ قرمز آمریکایی‌ها برای دادن کارت سبز به متقاضیان کشورهای کم جمعیت تر از جمله ایرانیان

چراغ قرمز آمریکایی‌ها برای دادن کارت سبز به متقاضیان کشورهای کم جمعیت تر از جمله ایرانیان

تعدادی از دانشجویان ایرانی در آمریکا هفته‌ها است در مخالفت با تصویب طرحی که می‌‌گویند شرایط گرفتن اقامت دایم یا کارت سبز در آمریکا را برایشان از اینکه هست هم بسیار مشکل تر می‌کند، مشغول کمپین و تماس با نمایندگان کنگره در آن کشور هستند. این طرح اخیرا در مجلس نمایندگان از حمایت تعدادی از نمایندگان هر دو حزب برخوردار شده و ممکن است در روز‌های آینده به لایحه بودجه در مجلس سنا هم ضمیمه شود و رای نهایی را بیاورد.

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.