قطار استعفاها در دولت آمریکا به متیس رسید

وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده پایان ماه فوریه، یعنی حدود هفتاد روز دیگر کناره‌گیری می‌کند. جیمز متیس در نامه استعفایش تلویحاً به اختلاف نظرهایش با رئیس‌جمهوری آمریکا اشاره کرده و گفته او حق دارد کسی را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کند که با سیاست‌هایش موافق باشد. پیش از خبر کنار رفتن آقای متیس، دونالد ترامپ اعلام کرده بود نظامیان آمریکا را از سوریه خارج می‌کند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد