سگ‌هایی که برای کریسمس آرامش هدیه می‌برند

سگ‌هایی که برای کریسمس آرامش هدیه می‌برند

موسسه‌ای در آفریقای جنوبی از قدرت حیوانات خانگی در آرامش بخشیدن به انسانها استفاده کرده و در آستانه کریسمس، سگ های دست آموز را به دیدار مددجویان آسایشگاه ها برده است. نومسا ماسکو گزارش می دهد.