سگ‌هایی که برای کریسمس آرامش هدیه می‌برند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سگ‌هایی که برای کریسمس آرامش هدیه می‌برند

موسسه‌ای در آفریقای جنوبی از قدرت حیوانات خانگی در آرامش بخشیدن به انسانها استفاده کرده و در آستانه کریسمس، سگ های دست آموز را به دیدار مددجویان آسایشگاه ها برده است. نومسا ماسکو گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط