تأثیر کاراته بر نوجوانی که اوتیسم دارد

رقابت‌های ورزشی ظاهرا می تواند بر زندگی بعضی افراد که دارای اختلال یادگیری هستند، اثر مثبت بگذارد. ژولیت پارکین داستان پسری نوجوان را گزارش می دهد که اوتیسم دارد و بعد از شرکت در مسابقات کاتای کاراته زندگی اش تغییر کرده است.