اختلاف ترامپ و سنا دولت آمریکا را به تعطیلی کشاند

اختلاف نظر بین نمایندگان عضو حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا با دولت باعث به تأخیر افتادن تصویب بودجه سالانه و در نتیجه، تعطیل شدن بخش هایی از دولت آمریکا شده است. شهریار صیامی گزارش می دهد.