رسم‌های کریسمس در گوشه و کنار اروپا

رسم‌های کریسمس در گوشه و کنار اروپا

مهمانی و خرید و آشپزی، کارهای ثابت مراسم سال نو هستند. چه در نوروز و چه در کریسمس، مردم تا لحظه‌ آخر سرگرم فراهم کردن سور و سات مهمانی و جشن هستند. اما جدا از این جشن‌ها، مردم هر فرهنگ و کشوری، آئینهای سال نو را بنا به سلیقه و سنتهای خودشان تغییر می دهند. تیم آلمن، خبرنگار بی بی سی جهانی به نقاط مختلف اروپا سفر کرده تا بعضی از این آئینهای محلی را ببیند.