یک ایرانی‌تبار سرهنگ افتخاری ارتش کانادا شد

برای نخست بار در کانادا، یک ایرانی تبار، سرهنگ افتخاری ارتش این کشور شده است. فرید روحانی که پیش از این به خاطر خدماتش به جامعه در مجلس سنای کانادا مورد تقدیر قرار گرفته بود، اخیرا و در مراسمی نظامی به این سمت منصوب شد.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.