یک ایرانی‌تبار سرهنگ افتخاری ارتش کانادا شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک ایرانی‌تبار سرهنگ افتخاری ارتش کانادا شد

برای نخست بار در کانادا، یک ایرانی تبار، سرهنگ افتخاری ارتش این کشور شده است. فرید روحانی که پیش از این به خاطر خدماتش به جامعه در مجلس سنای کانادا مورد تقدیر قرار گرفته بود، اخیرا و در مراسمی نظامی به این سمت منصوب شد.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط