وای از غم تنهایی؛ راه حل انگلیسی

وای از غم تنهایی؛ راه حل انگلیسی

تنهایی، احساس عجیب و غریبی نیست اما رهایی از تنهایی مزمن گاهی سخت است. این روزها که در بسیاری از کشورها مردم مشغول تعطیلات کریسمس هستند، افراد تنها ممکن است تنهایی را بیشتر احساس کنند. در انگلستان جوانی ۳۲ ساله برای خودش ماموریتی تعریف کرده: اینکه نقطه پایانی بر تنهایی این آدمها بگذارد.

آلیسون فریمن گزارش می‌دهد.