ارتش آلمان استخدام شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را درنظر می‌گیرد

آلمان پرسنل

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

آلمان قصد دارد که بودجه نظامی خود را افزایش دهد

هفت سال پس از آن که آلمان خدمت نظام وظیفه اجباری را حذف کرد وزیر دفاع این کشور می‌گوید که استخدام شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا "گزینه‌ای" است که برای جبران کمبود پرسنل دفاعی در نظر گرفته می‌شود.

به گفته ژنرال ابرهارد سورن، کارشناس کل ارتش آلمان برای جبران کمبود نیروهای توانمند در عرصه پزشکی و کارشناسی رایانه‌ای در ارتش "تمام امکانات ممکن را درنظر می گیرند."

ارتش آلمان سال‌هاست که با کمبود بودجه روبروست.

آلمان قصد دارد که تا سال ۲۰۲۵ پرسنل نظامی خود را تا ۲۱۰۰۰ تن افزایش دهد.

آلمان هم چنین می‌خواهد که بودجه نظامی خود را تا سال ۲۰۲۴ از ۱.۲ به ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

این تصمیم در مقابل انتقادات دونالد ترامپ،رئیس جمهور آمریکا، اتخاذ شده است.

به گفته دونالد ترامپ آلمان میزان بودجه نظامی تعیین شده ناتو را که ۲ درصد ازتولید ناخالص ملی است، تامین نکرده است.

اورزولا فن درلاین، وزیر دفاع آلمان، در یک مصاحبه اظهار داشت که "هم اکنون ۱۸۲۰۰۰ سرباز در ارتش آلمان خدمت می‌کنند که نشان دهنده افزایشی بالغ بر ۶۵۰۰ نفرطی دوسال گذشته است و طی هفت سال آینده شمار سربازان ارتش به ۲۰۳ هزارنفر برسد."

وزیر دفاع آلمان هم چنین گفت که ۱۲ درصد از پرسنل ارتش را زنان تشکیل می‌دهند.

به گفته هانس پیتربارتلز کمیسر پارلمانی آلمان در نیروها مسلح استخدام شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اکنون نیز "روال عادی" در ارتش پیدا کرده است زیرا بسیاری از سربازان ارتش یا دو تابعیتی هستند و یا به جامعه مهاجران این کشور تعلق دارند.