آتشفشانی در اندونزی دو سوم از حجمش را از دست داد

فوران آتشفشان آناک کراکتوا با مرگ ۴۰۰ نفر در اثر سونامی همراه بود

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

فوران آتشفشان آناک کراکتوا با مرگ ۴۰۰ نفر در اثر سونامی همراه بود

دانشمندان می گویند سونامی هفته گذشته در اندونزی در اثر فرو ریختن حجم بزرگی از کوه آتشفشانی آناک کراکاتوا به داخل دریا ایجاد شده است.

محققان مرکز مطالعات کوه های آتشفشان و پیشگیری از خطرات زمین شناختی در اندونزی پس از بررسی تصاویر ماهواره ای به این نتیجه رسیده اند که میزان سنگ و خاکستری که در پی فوران آتشفشان آناک کراکاتوا به داخل دریا ریخته شده، آن قدر زیاد بوده که این کوه دو سوم از ارتفاع و حجم خود را از دست داده است.

محققان با استفاده از تصاویر رادارهای ماهواره ای می گویند ارتفاع کوه آناک کراکاتوا پس از فوران شنبه گذشته از ۳۴۰ متر به ۱۱۰ متر کاهش یافته است.

بر این اساس، این کوه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون متر مکعب از حجم خود را از دست داده و تنها ۴۰ تا ۷۰ میلیون متر مکعب از حجم آن باقیست.

به گفته آنها بخش عمده ای از این کوه به طور همزمان به داخل دریا فرو ریخته است.

منبع تصویر، JAXA

توضیح تصویر،

تصاویر یک ماهواره ژاپنی بیانگر کوچک تر شدن کو آناک کراکتوا است

سونامی هفته گذشته در سواحل جاوا و سوماترا با موج های ۵ متری همراه بود.

به گفته مقام های دولت اندونزی بیشتر از ۴۰۰ نفر در اثر این سونامی جانشان را از دست دادند و چهل هزار نفر بی خانمان شده اند.

محققان از شش سال پیش نسبت به احتمال فروریختن این کوه آتشفشانی هشدار داده بودند.