ماشین را داغون کنید تا اعصابتان آرام شود

ماشین را داغون کنید تا اعصابتان آرام شود

یک شرکت هلندی به مشتریانش ماشین می دهد تا داغانش کنند؛ راهی برای خالی کردن حرص و عصبانیت. البته توصیه این شرکت این است که فکر نکنید این کار همه مشکلات شما را حل می کند.