چانه زنی مشاور امنیت ملی آمریکا با ترکیه بر سر کردها

جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، قرار است از اسرائیل به ترکیه برود. ماموریت جان بولتن، هماهنگی با ترکیه بر سر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. آقای بولتون بدنبال آنست که مطمئن شود ترکیه به همپیمانان کرد آمریکا، حمله نخواهد کرد. حدود ۲۰۰۰ سرباز آمریکایی در سوریه مستقر هستند که به همراه متحدان کردشان با داعش می‌جنگند. ژیار گل گزارش می‌دهد.