توافق سبز' چیست؟ دموکرات‌ها و انقلاب صنعتی اجتماعی'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'توافق سبز' چیست؟ دموکرات‌ها و انقلاب صنعتی اجتماعی

مخالفان دونالد ترامپ در حزب دمکرات آمریکا، پیشنهاد تصویب قطعنامه ای در کنگره داده اند که عملا می تواند به یک انقلاب صنعتی و اجتماعی منجر شود. این پیشنهاد، «توافق سبز» نام دارد که بحث های موافق و مخالف زیادی در امریکا برانگیخته و مورد تمسخر دونالد ترامپ هم قرار گرفته. سیاوش اردلان گزارش میدهد