جنگ یمن؛ توافق کلی برای آتش بس در حدیده

جنگ یمن؛ توافق کلی برای آتش بس در حدیده

سازمان ملل سرانجام از توافق کلی بر سر آتش بس در بندر حدیده یمن خبر داد. توافق بر سر این آتش بس دو ماه پیش در سوئد انجام گرفته بود اما طرفین درگیر در این مدت آن را رعایت نکردند و نقض آتش بس را به گردن یکدیگر انداختند. امروز سازمان ملل اعلام کرد که طرفین درگیر سرانجام پذیرفته اند که مرحله نخست آتش بس را به اجرا دربیاورند. بندر حدیده دروازه اصلی ورود غذا و دارو به سرزمینهای زیر کنترل حوثیها در یمن است و از زمانی که به محاصره درآمده و محور درگیری‌ها شده وضعیت انسانی در یمن به وخامت گراییده است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.