مادربزرگ‌های روس امدادگر می‌شوند

مادربزرگ‌های روس امدادگر می‌شوند

در روسیه، عده زیادی در روستاهایی زندگی می‌کنند که بیمارستانی در نزدیکی‌شان نیست. اخیراً دولت هزاران بیمارستان و درمانگاه روستایی را تعطیل کرده؛ چیزی که باعث شده مردم یک منطقه خودشان دست به کار شوند. ده‌ها بابوشکا یا مادربزرگ در دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه شرکت کرده‌اند تا در مواقع اضطراری، به کمک همسایگانشان بشتابند.

سارا رینسفورد، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.