نقش صنعت پوشاک در تغییر اقلیم

نقش صنعت پوشاک در تغییر اقلیم

یک گزارش دولت بریتانیا نشان می‌دهد که صنعت لباس و مد، بیشتر از هواپیمایی و کشتیرانی در گرمایش زمین نقش دارد. این گزارش از صنعت بین‌المللی مد و لباس خواسته برای مبارزه با آلودگی محیط زیست بیشتر تلاش کند. طبق این گزارش، صنعت موسوم به "مد سریع" که لباس‌های مد روز را به سرعت و با قیمت پایین به بازار عرضه می‌کند، نقش مهمی در تولید گازهای گلخانه‌ای، آلودگی محیط زیست و استفاده بیش از حد از آب دارد.

الی کاستلو، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.